Trägymnasiet har fått godkänt av Skolverket att bedriva “Nationell idrottsutbildning”
3  platser/läsår vilket innebär att vi fått en kvalitetsstämpel och kan erbjuda minst 400 poäng “bandy”  på schemalagd skoltid.

Information om ansökan till NIU-utbildning.
Kontrollera särskilt datum för när ansökan till uttagningen för idrotten ska vara gjord. Den ansökan ska vara gjord före ansökan till själva utbildningen. Det räcker inte med att du blir uttagen för själva idrotten utan du ska även ha tillräcklig poäng för att kunna antas till det nationella program vid vilket NIU-platsen anordnas. Ansökan till det eller de program på skolan du är intresserad av där NIU-plats anordnas görs på vanligt sätt.