Personal - Trägymnasiet

 

Personal:


Rektor
Linda Wikström
Administration
Nataliia Olsson

Bygglärare
Per Elverstig

Svensk- och Samhällskunskapslärare
Maria Erlandsson

Bygg- och Idrottslärare
Anders Jonsson

Hantverkslärare
Roger Jervström

Mur och Puts- och Bygglärare
Ulf Persson


Matte- och Naturkunskapslärare
Tina Thorsell

Skolläkare
Marianne Sköld

Bygg- och Målerilärare
Patrik Bäckström

Engelsk- Historie- och Religionslärare
Stefan Peters

 

 

 

 

 

 

 


Kurator
Roger Edäng