Personal:


Rektor
Svensklärare
Maria Erlandsson
   

Bygg och anläggnings-, Entreprenörsskapslärare
Per Elverstig

Engelsk- Historie- och Religionslärare
Stefan Peters

 

 

 

Bygg- och Idrottslärare
Kontaktperson komvux för BA-trä.
Anders Jonsson 

Mur och Puts- , Plattsättnings och Bygglärare
Kontaktperson komvux för BA-mur och Plattsättning.
Ulf Persson

Hantverks- och Bygglärare
Kontaktperson komvux för Hantverk.
Patrik Bäckström

 

Skolläkare
Marianne Sköld


Kurator
Roger Edäng