Personal:

Rektor &
Svensklärare
Maria Erlandsson

Bygg-
Matte- och Naturkunskapslärare
Anders Nilsson 

Engelsk- Historie- och Religionslärare
Stefan Peters

Mur och Puts- , Plattsättnings och Bygglärare
Ulf Persson

Hantverks- och Bygglärare
Patrik Bäckström

Hantverks- och Bygglärare
Emil Andersson 

Mur och Puts-, Bygglärare 
Mattias Lindkvist 

Skolsyster, Administratör
Linda Nilsson 

Kurator
Roger Edäng

Skolläkare
Jan-Erik Billner