Mobiltelefoner är förbjudna i samtliga undervisningssituationer på och utanför skolan.
Lämna din telefon i flygplansläge och utom synhåll under all undervisning.

De enda undantagen från denna huvudregel är om läraren har meddelat att mobiltelefon kan användas i undervisningen, samt för de elever som har en skriftlig överenskommelse att använda mobiltelefon som en anpassning i undervisningen eller på grund av särskilda skäl som kommunicerats med lärare/rektor innan starten på undervisningen.

-Om en elev använder mobiltelefon eller annat som stör sin eller övriga elevers studiero kommer läraren att säga till en gång.
-Om störningen inte upphör kommer läraren eller annan personal att omhänderta det störande föremålet tills dess att undervisningssituationen har avslutats (korta raster räknas inte som avslut, utan pauser).
-Om eleven vägrar lämna ifrån sig föremålet kommer den att avvisas från lektionen.
-Om eleven vägrar lämna lektionen kan rektor besluta om avstängning från skolan.

Du kan läsa mer om lagändringen här.

Läsårstider 2023-24

Höstterminen 2023 onsdag 23 augusti till fredag 21 december.

  • Höstlov 30 oktober till 3 november, (5 dagar).

Vårterminen  2024 onsdag 10 januari till torsdag 14 juni.

  • Sportlov 4 till 8 mars.
  • Påsklov  2 till 5 april.
  • Lediga dagar  onsdag 1:a maj,  fredag 10 maj, torsdag 6 juni, fredag 7 juni.

APL-veckor

Se årets APL-veckor under sidan APL-material.

Schemabrytande

3 rörliga studiedagar kommer läggas ut under året.

Schoolsoft

Vi använder oss av schoolsoft som kommunikationsplattform mellan lärare, elever och föräldrar. På schoolsoft kan du bland annat se schemat och skicka meddelanden till lärare. Länk till schoolsoft.

Ledighet

Om du behöver vara ledig vid något annat tillfälle skriver du ut och fyller du i ledighetsansökan.  Ifylld blankett lämnas senast dagen före till mentor eller rektor vid mer än 3 dagars ledighet.

Övrigt

Det gäller nötförbud på skolan.