Bandy ansökan

Elevhälsoplan Trägymnasiet 19-20

Handlingsplan gällande tobak Trägymnasiet 19-20

Handlingsplan mot alkohol och droger 19-20

Handlingsplan vid hot och våld vid Trägymnasiet 19-20

Information om CSN och skolk

Policy om närvaro vid förlängd kurs

Krisplan och krishantering för Trägymnasiet 19-20

Frånvaro och ledighetspolicy

Ledighetsansökan elev

Ledighetsansökan elev PDF

Likabehandlingsplan 19-20

Medgivande för myndig elev

Olycksfall och försäkringsavtal 2020
Skadeanmälan vid olycksfall för elever