Ansökningsblanketter
Ansökningsblankett NIU-bandy
Ansökan om förlängning av kurs
Ledighetsansökan elev
Medgivande för myndig elev

Handlingsplaner
Elevhälsoplan Trägymnasiet 21-22
Handlingsplan gällande tobak Trägymnasiet 21-22
Handlingsplan mot alkohol och droger 21-22
Handlingsplan vid hot och våld 21-22
Krisplan och krishantering 21-22
Likabehandlingsplan 21-22

Policydokument som rör undervisningen

Trägymnasiets AI policy

Policy IMVBA vid studier av grundskoleämne

Policy vid förlängning av gymnasiekurs

CSN och närvaropolicy
Information om CSN och skolk
Frånvaro och ledighetspolicy

Olycksfall
Olycksfallsförsäkring tecknas av kommunen och gäller för samtliga elever i både friskolor och kommunala skolor.
Du kan läsa mer hos Ljusdals kommun

Försäkringsbesked 2021

Försäkringsnummer 5494879
Skadeanmälan