Ansökningsblanketter
Ansökningsblankett NIU-bandy
Ansökan om förlängning av kurs
Ledighetsansökan elev
Medgivande för myndig elev

Handlingsplaner
Elevhälsoplan Trägymnasiet 21-22
Handlingsplan gällande tobak Trägymnasiet 21-22
Handlingsplan mot alkohol och droger 21-22
Handlingsplan vid hot och våld 21-22
Krisplan och krishantering 21-22
Likabehandlingsplan 21-22

CSN och närvaropolicy
Information om CSN och skolk
Frånvaro och ledighetspolicy

Olycksfall
Olycksfallsförsäkring tecknas av kommunen och gäller för samtliga elever i både friskolor och kommunala skolor.
Du kan läsa mer hos Ljusdals kommun

Försäkringsbesked 2021

Försäkringsnummer 5494879
Skadeanmälan