APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Då får eleven ta del av arbetet på ett företag under guidning av en handledare. Nedan följer några viktiga dokument för elevernas APL period. Det är avtal som behöver tecknas för att skolans försäkring ska gälla på APL platsen, närvaro och matersättningsblankett, tips på vad man bör tänka på när man ringer och söker APL-plats, samt utvärdering av APL:en.

Avtal

Närvaro och matersättning

Vett och etikett när du ringer för APL-plats

Utvärdering Byggelever

Utvärdering Hantverkselever

APL-veckor läsår 21/22

Vilka veckor som gäller för APL läsår 21/22 är inte fastställda ännu.

APL-veckor läsår 20/21

Årskurs 3:

  • Vårterminen: Vecka 20-22 samt mån, tis och ons v.23.

Årskurs 2:

  • Vårterminen: Vecka 18-19.