APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Då får eleven ta del av arbetet på ett företag under guidning av en handledare. Nedan följer några viktiga dokument för elevernas APL period. Det är avtal som behöver tecknas för att skolans försäkring ska gälla på APL platsen, närvaro och matersättningsblankett, tips på vad man bör tänka på när man ringer och söker APL-plats, samt utvärdering av APL:en.

Avtal

Närvaro och matersättning

Vett och etikett när du ringer för APL-plats

Utvärdering Byggelever

APL-veckor läsår 22/23

Höstterminen 22
-ÅK2  vecka 45-46
-Åk3  vecka 37-43

Vårterminen 23
-ÅK2 vecka 17-18
-Åk3 vecka 19-23