Om Oss

 img_4047

Om Trägymnasiet i Ljusdal

När den kommunala gymnasieskolan lade ner sin träutbildning 2008 ville några företagare inom branschen göra något för att behålla träutbildning i Ljusdal. Man startade Trägymnasiet och valde att ha 2 program, Hantverk med inriktning Finsnickeri och Bygg och Anläggning med inriktning Husbyggnad. Ambitionen är att kunna erbjuda våra ungdomar på hemorten en utbildning som inte erbjuds inom Ljusdals kommunala skola.

En gymnasieskola är en motor i den lokala utvecklingen och en strategisk resurs för att utveckla den egna kommunen. Den är också viktig för ortens näringsliv och samverkan med det lokala näringslivet prioriteras. Den betyder inte bara arbetstillfällen utan kan vara en viktig konkurrensfördel vid val av etablerings- och boendeort.

Vår vision är att utbilda Hälsinglands vassaste hantverkare!

 

Personal:


Rektor/Engelskalärare
Åsa Sundström

Hantverkslärare
Hans Eriksson

Bygglärare
Per Elverstig
Svenskalärare
Linda Svedman
Bygglärare/Idrottslärare
Anders Jonsson
Hantverkslärare
Roger Jervström

Bygglärare/Murare
Ulf Persson


Mattelärare
Tina Thorsell

Skolläkare
Marianne Sköld

Bygglärare
Patrik Bäckström


Administration
Susanne Branke


Kurator
Roger Edäng