Välkommen till Trägymnasiet Ljusdal!

Vi är en gymnasieskola med inriktning Trä. Hos oss kan man läsa Bygg- och anläggningsprogrammet eller Hantverksprogrammet.

Problemen med telefonnätet är lösta och telefonsvararen fungerar nu som vanligt.

Information till elever och föräldrar om Coronaviruset Covid-19

Under höstterminen sker undervisningen på skolan.
Eleverna kommer i så stor utsträckning som möjligt hållas åtskilda klassvis.
Vid förkylningssymtom ska eleven stanna hemma.
Sjukanmäl genom att ringa till skolans telefon.