Hem

Välkomna till Trägymnasiet i Ljusdal!

Reservantagning: 30 juIi -1 september

 

 

Vår skola erbjuder två nationella gymnasieprogram: Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad och Hantverksprogrammet inriktning Finsnickeri

De yrkesutgångar vi erbjuder är möbelsnickare eller inredningssnickare om du läser Hantverksprogrammet. Läser du bygg och anläggningsprogrammet kan du välja utgångarna; träarbetare, murare eller plattsättare.

På bägge programmen tar vi även emot IMPRO-elever, dvs elever som inte uppnått godkänt i tillräckligt många ämnen för att bli behörig till ett nationellt program och som normalt är hänvisade till IM-programmet. Hos oss följer man då den ordinarie undervisningen i yrkesämnena men man får samtidigt läsa in de ämnen som saknas för behörighet till nationella programmet.

De elever som saknar godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, eller saknar flertalet betyg från grundskolan erbjuder vi IMYRK. Det är en utbildning som främst fokuserar på att få en yrkesutbildning, men möjlighet finns att läsa svenska, matte och engelska på grundskolenivå.

Ansökningar till utbildningarna går via SYV på den egna skolan.

Bandy. Från hösten 2017 är vi godkända av Skolverket att bedriva ”Nationell idrottsutbildning” vi erbjuder 3 platser/läsår vilket innebär att vi fått en kvalitetsstämpel och kan erbjuda minst 400 poäng ”bandy”  på schemalagd skoltid. Vi samarbetar med Slottegymnasiet och LBK.

Vi har även vuxenutbildning i både Husbyggnad och Finsnickeri. Ansökan går då via Komvux.

Om du tycker vi är intressanta tag gärna kontakt med oss så bokar vi in en tid där vi kan träffas och diskutera den framtida utbildningen.

Rektor Linda Wikström, Tel. 0651-16900 eller 072-0233773                   rektor@trautbildningar.se

 

Vår skola är en fristående Gymnasieskola som startade hösten 2009 och har idag ca 50 elever. Våra ambitioner är bl.a. att integrera yrkesämnen med kärnämnen och att ge ungdomarna i närområdet en gedigen utbildning och möjligheten att bo hemma. APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en stor del av utbildningen.