Välkommen till Trägymnasiet Ljusdal!

Vi är en gymnasieskola med inriktning Trä. Hos oss kan man läsa Bygg- och anläggningsprogrammet eller Hantverksprogrammet.


Information till elever och föräldrar om Coronaviruset Covid-19

Studenten 2020

På grund av coronapandemin kommer studentfirandet i år att se annorlunda ut jämfört med föregående år.

Detta läsår kommer det inte ske något gemensamt utrus för alla klasser samtidigt på Slottegymnasiet, därför kommer Trägymnasiet inte att gå ut på trappan vid Slottegymnasiet. Det blir inte heller några studentflak i år.

Studentfirandet fredag 12 juni
Trägymnasiets studenter och skolans personal samlas på Golfrestaurangen kl 9 och äter brunch tillsammans, det blir avskedstal samt stipendie- och betygsutdelning.

Eftersom det inte är tillåtet att samla fler än 50 personer på samma ställe nu under Coronakrisen så kommer vi inte kunna erbjuda anhöriga att delta inne på restaurangen. Två anhöriga per elev är välkomna att möta upp studenterna utomhus vid golfrestaurangen kl 10:30.

För att minska smittspridningsrisken ber vi alla att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma vid symtom.

Senaste informationen

Åk 1 läser sina teoretiska ämnen hemifrån. I byggkursen läser de ritningslära hemifrån.

Åk 2 läser sina teoretiska kurser hemifrån samt får teoretiskt material tilldelat i byggkursen.
APL är planerad v.21-23 samt måndag och tisdag v.24.

Åk 3 och komvux har läst i mindre grupp i skolan v.13-14 och de flesta elever är nu klara med de praktiska momenten.
Under v.15, 20-24 läser de teoretiska ämnena på distans hemifrån.
Åk 3 har APL v.17-19. Tänk på att ni inte får vara på APL om ni har förkylningssymtom.

Räkna med att det kan förekomma avvikelser från ordinarie schema i form av extra lektioner i de teoretiska ämnena. Ni behöver hålla er uppdaterade i varje ämnes classroom och hangout.

Elever har möjlighet att låna teknisk utrustning på skolan. Kontakta skolan för att bestämma tid att hämta upp utrustningen.

Hemstudier

Med anledning av covid-19 kommer eleverna på Trägymnasiet i Ljusdal att få hemundervisning. Vi vill understryka att det är undervisning och inte ledighet samt att eleverna får tänka på att minska sociala kontakter och smittspridning.

/Rektor och personal på Trägymnasiet

För mer information om sjukdomen och smittspridning.


https://www.1177.se/gavleborg/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Om sjukdom och sjukanmälan vid hemstudier

Om du har milda symptom och kan delta i distansundervisning förväntas du delta i den distansundervisning som ges.

Sjukanmälan till skolan blir från och med nu och tills dess att läget återgår till det normala bara relevant när du är så sjuk att du inte klarar av att delta i undervisningen alls.

Om du har allvarliga symptom ringer du som tidigare 1177 för att få vägledning.
Om du har frågor om sjukdomen och vill ha allmänna råd ring 113 13.