Välkommen till Trägymnasiet Ljusdal!

Vi är en gymnasieskola med inriktning Trä. Hos oss kan man läsa Bygg- och anläggningsprogrammet eller Hantverksprogrammet.Information till elever och föräldrar om Coronaviruset Covid-19

Covid-19 sprids fortfarande!

Tänk på att
* Stanna hemma vid symtom. Även vid milda symtom. Vi vill att du även är hemma 2 symtomfria dagar. Sjukanmälan sker varje dag till trägymnasiets telefon.

* Hålla avstånd. Vi håller klasserna åtskilda i så stor utsträckning som möjligt för att minska smittspridningen. Tänk även på att hålla avstånd i klassrummen.

* Tvätta händerna och att sprita händerna ofta. Vi har ställt ut handsprit i klassrum och i gemensamma utrymmen.

* Testa dig om du har symtom. På det sättet kan en smittspårning göras och vi kan minska risken att andra blir smittade.

Åtgärder på Trägymnasiet

För att minska smittspridningen har vi infört en hemstudier under teorilektionerna samt teoriuppgifter under vissa bygglektioner.
Hemstudier innebär att eleverna deltar i lektionerna digitalt via google apps.

För att minska smittspridningen på skolan har eleverna undervisning i mindre grupper, varje klass har ett hemklassrum. De får färdiga matlådor till lunch som klasserna äter på olika delar av skolan.