Välkommen till Trägymnasiet Ljusdal!

Vi är en gymnasieskola med inriktning Trä. Hos oss kan man läsa Bygg- och anläggningsprogrammet eller Hantverksprogrammet.Information till elever och föräldrar om Coronaviruset Covid-19

Under höstterminen sker undervisningen på skolan.
Eleverna kommer i så stor utsträckning som möjligt hållas åtskilda klassvis.
Vid förkylningssymtom ska eleven stanna hemma tills 2 dagar efter senaste symptom.
Sjukanmäl genom att ringa till skolans telefon.