Välkommen till

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuellt:
Torsdag den 8 November mellan 16:00-19:00 hälsar vi alla föräldrar välkomna på mentorssamtal. 
Myndiga elever väljer själva om de vill bjuda med en förälder eller annan stödperson.
Kallelse med just er tid för samtal skickas hem med posten.

 

Studiebesök

Eleverna på kursen Hållbart Samhällsbyggande var på studiebesök på Åkerslunds återvinningscentralen vecka 38. Just nu läser vi om återvinning i kursen. Vi fick en rundtur över var man kan lämna olika sorters avfall. Vi fick även information om hur mycket pengar ett företag kan spara på att sortera sitt avfall, istället för att lämna in en osorterad container. Det är viktigt att eleverna får information om varför det är viktigt för vår närmiljö och för företagets ekonomin att från början i ett projekt sortera avfall på rätt sätt.