Välkommen till Trägymnasiet Ljusdal!

Vi är en gymnasieskola med inriktning Trä. Hos oss kan man läsa Bygg- och anläggningsprogrammet eller Hantverksprogrammet.


Information till elever och föräldrar om Coronaviruset Covid-19

Senaste informationen
Fredag 20/3 kl 14:10

Idag kontaktar vi alla elever telefonledes för att informera om vad som gäller.

Åk 1 och åk 2 läser sina teoretiska ämnen hemifrån. Vi avvaktar med byggkurserna och tar ett nytt beslut om två veckor hur vi kan planera för dem.

Åk 3 och komvux kommer få komma in till skolan i mindre grupper och intensivt jobba med byggkurserna för att vi ska kunna säkerställa underlag för betyg i de kurserna. När ni inte har bygglektion så läser ni de teoretiska ämnena hemifrån och på all övrig tid i schemat ska ni jobba klart med gymnasiearbetet. Vi kommer att dela upp skolan i zoner för att minska smittspridningsrisken.

Räkna med att det kan förekomma avvikelser från ordinarie schema i form av extra lektioner i de teoretiska ämnena. Ni behöver hålla er uppdaterade i varje ämnes classroom och hangout.

Vad gäller teknisk utrustning kontaktar vi er som behöver låna teknisk utrustning. Ni blir meddelad vilken dag ni kan hämta utrustningen.

Hemstudier

Med anledning av covid-19 kommer eleverna på Trägymnasiet i Ljusdal att få hemundervisning. Vi vill understryka att det är undervisning och inte ledighet samt att eleverna får tänka på att minska sociala kontakter och smittspridning.

Under v.12 kommer lärarna ha studiedagar för att lösa frågor kring hemundervisningen och eleverna kommer hemifrån att testa de olika google hangouts grupperna på angivna tider, se mer info på varje ämnes google classroom. Det innebär att eleverna under dessa dagar är hemma och håller sig uppdaterad om information på hemsidan och vilka tider de ska logga in i vilken google hangouts grupp. Under fredag v.12 kommer vi dela ut lånematerial till elever, vi återkommer om tider.

Under måndag v.13 drar distansundervisningen igång.
/Rektor och personal på Trägymnasiet

För mer information om sjukdomen och smittspridning.


https://www.1177.se/gavleborg/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Om sjukdom och sjukanmälan vid hemstudier

Om du har milda symptom och kan delta i distansundervisning förväntas du delta i den distansundervisning som ges.

Sjukanmälan till skolan blir från och med nu och tills dess att läget återgår till det normala bara relevant när du är så sjuk att du inte klarar av att delta i undervisningen alls.

Om du har allvarliga symptom ringer du som tidigare 1177 för att få vägledning.
Om du har frågor om sjukdomen och vill ha allmänna råd ring 113 13.