Välkommen till Trägymnasiet Ljusdal!

Vi är en gymnasieskola med inriktning Trä. Hos oss kan man läsa Bygg- och anläggningsprogrammet eller Hantverksprogrammet.


Information till elever och föräldrar om Coronaviruset Covid-19

Höstterminen 2020

I linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer höstterminens undervisning att ske på skolan. Undervisningen kommer alltså att dra igång som vanligt till hösten.

De elever som då börjar i årskurs 2 och årskurs 3 kommer få mer undervisning i de praktiska ämnena för att ta igen undervisningstid som de missat under vårterminen 2020.

Studenten 2020

På grund av coronapandemin kommer studentfirandet i år att se annorlunda ut jämfört med föregående år.

Detta läsår kommer det inte ske något gemensamt utrus för alla klasser samtidigt på Slottegymnasiet, därför kommer Trägymnasiet inte att gå ut på trappan vid Slottegymnasiet. Det blir inte heller några studentflak i år.

Studentfirandet fredag 12 juni
Trägymnasiets studenter och skolans personal samlas på Golfrestaurangen kl 9 och äter brunch tillsammans, det blir avskedstal samt stipendie- och betygsutdelning.

Eftersom det inte är tillåtet att samla fler än 50 personer på samma ställe nu under Coronakrisen så kommer vi inte kunna erbjuda anhöriga att delta inne på restaurangen. Två anhöriga per elev är välkomna att möta upp studenterna utomhus vid golfrestaurangen kl 10:30.

För att minska smittspridningsrisken ber vi alla att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma vid symtom.